Caio Vita – Imprecisely Human
Willem de Kooning Academy | Graphic Design

Van gezichtsherkenning en emotie-detectie tot voorspellende visie. Hedendaagse visuele computer technologieën worden niet alleen gebruikt om visuele gegevens te verwerken en analyseren, ze zijn ook in staat om realistische nabootsingen van het uiterlijk en de bewegingen van het onderwerp te produceren.


Deze algoritmen worden getraind met gegevens uit datasets die vaak onvolledig zijn of onevenredige hoeveelheden informatie over een bepaald onderwerp bevatten. Imprecisely Human is een onderzoek naar computervisie systemen die momenteel worden ontwikkeld. De methodes om visuele gegevens te identificeren en analyseren worden onder de loep gelegd. Vervolgens worden die technologieën gemanipuleerd om het algoritme om de tuin te leiden, met alle onverwachte gevolgen van dien.