Milou Backx – Artificial Dumbness
HKU | Image and Media Technology

De innige relatie tussen mens en technologie is vanzelfsprekend geworden. Onze slimme apparaten verzamelen enorme hoeveelheden data over ons gedrag: artificial intelligence, deep learning en slimme algoritmes verwerken en analyseren al deze informatie. Het individu geeft zo steeds meer de controle uit handen.

Met Artificial Dumbness gebruikte Milou Backx een serie prototype apparaten om interventies te plegen in haar leven. Ze gaf tijdens de Tweede Kamerverkiezingen haar stem uit handen, at vijf dagen lang wat een machine haar opdroeg en liet haar rookgedrag bepalen door haar zelfontworpen technologie. Backx onderwierp zich aan dergelijke rigoureuze experimenten en onderzocht wat het betekent voor haar gedrag, gevoelsleven en zelfbeeld om een aantal wezenlijke beslissingen uit te besteden aan externe technologische systemen.

HKU Prijs gemeente Utrecht 2017, Stage bij Eboman

https://www.instagram.com/ikbenframed